Liveni program

Od 2008. godine Rebox, sa partnerima, ulazi u proizvodnju livenog poslovnog programa.

Izuzetnost njegovog zanačaja pri svakom obeležavanju jubileja, odredio je razvoj ovog proizvoda. Odlikovanja, medalje, spomenice, plakete su sinonim priznanja rada, doprinosa i poštovanja svakog pojedinca koji ga ponese.

Kombinacijom kvaliteta i cena smo vrlo brzo izašli na tržište kao vodeći.